Arego
kw:!support_us

KURS I SYMJESKULEN

Hvalmerket - 12 kursdager

Dette er førstetrinns kurs med fokus på kjernefunksjon dykke. Barnet må kunne stå med hodet godt over vannet på grunna.

Skilpaddemerket - 12 kursdager

Skilpaddekurset er det andre kurset i Norges Svømmeforbund sin Svømmeskole. Skilpaddekurset bygger på hvalkurset. For å begynne på skilpaddekurset må barna være trygge i og under vann med øyne åpne og uten armringer. De må kunne tåle å ha vann i ansiktet over og under vann uten svømmebriller, kunne dykke ned på 0,9m dyp og hente en gjenstand, svømme gjennom en ring under vann og hoppe ut på 0,9 dyp + hente en gjenstand på bunnen.
Hvis barnet ditt ikke kan dette, bør du melde det på hvalkurs.

Pingvinmerket - 12 kursdager

Pingvinkurset er 3. kurs i Norges Svømmeforbund sin Svømmeskole. Pingvinkurs bygger på Skilpaddekurset. Tredje trinnskurs har fokus på kjernefunksjon gli. For å delta på dette kurs må en være trygg på kjernefunksjon dykk og flyte.

Selungenmerket del 1 og 2 (12 dager pr kurs)

Selungekurset er det siste begynnerkurs i Norges Svømmeforbund sin Svømmeskole.
Selunge 1 og Selunge 2 har de samme kompetansemålene, men de fleste barn trenger å gå Selungekurset to ganger for å mestre alle målene.

For å begynne på Selungekurset må barna være trygge både i og under vann. De må kunne dykke ned på minst 0,9m dyp og hente en gjenstand, og må kunne både flyte og gli med crawlbeinspark på magen og ryggen.
Det er særlig viktig at barna kan ligge stabilt på mage og rygg (ligge utstrakt som en pil uten å bevege på arm/ben i minst 15 sek.) og at de kan dreie fra mage til rygg og tilbake igjen.
Hvis barnet ditt ikke kan dette, bør du melde det på Pingvinkurset.

På Selungenkurset lærer barna å svømme crawl uten pust, å svømme crawl med rytmisk pusting, å svømme på rygg med pusting og til slutt å stupe ut i vannet og crawle.

Når de er ferdige med kompetansemålene på Selungenkurset kan barna søke om opptak i minstegruppe hos Stord Symjing og kan begynne å trene med klubben.

Kontakt