Arego
kw:!support_us

KURS I SYMJESKULEN

Hvalmerket - 12 kursdager

Dette er førstetrinns kurs med fokus på kjernefunksjon dykke. Barnet må kunne stå med hovudet godt over vatnet på grunna.

Skilpaddemerket - 12 kursdager

Skilpaddekurset er det andre kurset i Norges Svømmeforbund sin Svømmeskole. Skilpaddekurset bygger på hvalkurset. For å byrje på skilpaddekurset må barna være trygge i og under vatn med augo åpne og utan armringar. Dei må kunne tåle å ha vatn i ansiktet over og under vatn utan svømmebriller, kunne dykke ned på 0,9m djupne og hente ein gjenstand, svømme gjennom ein ring under vatn og hoppe ut på 0,9 djupne + hente ein gjenstand på botnen.
Dersom barnet ditt ikkje kan dette, bør du melde det på hvalkurs.

Pingvinmerket - 12 kursdager

Pingvinkurset er tredje kurs i Norges Svømmeforbund sin Svømmeskole. Pingvinkurs bygger på Skilpaddekurset. Tredje trinnskurs har fokus på kjernefunksjon gli. For å delta på dette kurs må ein vere trygg på kjernefunksjon dykk og flyte.

Selungenmerket del 1 og 2 (12 dager pr kurs)

Selungekurset er det siste begynnerkurs i Norges Svømmeforbund sin Svømmeskole.
Selunge 1 og Selunge 2 har de samme kompetansemåla, men dei fleste barn treng å gå Selungekurset to gonger for å meistre alle måla.

For å byrje på Selungekurset må barna vere trygge både i og under vatn. Dei må kunne dykke ned på minst 0,9m djupne og hente ein gjenstand, og må kunne både flyte og gli med crawlbeinspark på magen og ryggen.
Det er særleg viktig at barna kan ligge stabilt på mage og rygg (ligge utstrakt som ei pil utan å bevege på arm/bein i minst 15 sek.) og at dei kan dreie frå mage til rygg og tilbake att.
Hvis barnet ditt ikkje kan dette, bør du melde det på Pingvinkurset.

På Selungenkurset lærer barna å symje crawl utan pust, å symje crawl med rytmisk pusting, å symje på rygg med pusting og til slutt å stupe ut i vatnet og crawle.

Når dei er ferdige med kompetansemåla på Selungenkurset kan barna søke om opptak i minstegruppe hos Stord Symjing og kan byrje å trene med klubben.

Kontakt