Arego
kw:!support_us

Styret 2023

 

Leiar Oda Karin Nordfonn
Nestleiar Marianne Kolstø
Kasserar Hilde Kjelsnes
Styremedlem Aleksander H. Ottesen
  Randi Gerhardsen
  Sigmund Mongstad Hope
  Rebecca Hildebrandt-Paulin
  Hjørdis Kristine Fosse
Utøverrepresentant Nora Visnes
Vararepresentantar Birthe Larsen
  Ronny Gudding

 

 

Krav om politiattest i Stord idrettslag

Krav om politiattest i Stord idrettslag
 
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trede i kraft 1. januar 2009.
 
I svømmegruppa blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Dette gjøres i samråd med styreleder. Idrettslagets representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
 
 
Innhenting på en-to-tre:
 
1: Søknaden om politiattest fylles ut av søker på net (Link til politiattest 
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/ ) og legger ved signerert bekreftelse fra styreleder. 
 

2: Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til leder for Symjeklubben. Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 
Med vennlig hilsen
Styret i symjegruppa
Kontakt