Arego
kw:!support_us

Invitasjon til kurs

Utøvere (over13 år), trenere og spesielt interesserte inviteres til gratis kurs om kosthold, skadeførebyggjing og doping på Vikahaugane, onsdag 19. november (sjå vedlagte invitasjon).

NB! Husk påmelding førstkomande laurdag!

Invitasjon til kurs

Kontakt