Arego
kw:!support_us

Handbok for Stord Symjeklubb

Handboka inneheld oppdaterte rutinebeskrivingar for ulike aktivitetar i Stord Symjing og generell informasjon som gjeld for symjeklubben.

Denne blir utarbeidd etter liknande eksempel frå andre idrettslag i Norge.

Dette kompendiet vil såleis vera retningsgjevande for korleis utøvarar, trenarar, reiseleiarar og andre medverkande i symjeklubben skal gå fram i klubben sine aktivitetar.

Lenke til handbok for 2019 her

Kontakt