Arego
kw:!support_us

DUGNADSOPPGAVE FOR ALLE PÅ STORD SWIM CUP 20-22.Okt

Nå nærmer det seg vårt store stevne.
Satser på rundt 400 deltagere fra hele vestlandet.
Dette arrangementet er den viktigste inntektskilden til klubben, så det er nødvendig at alle stiller opp.

Vedlagt dugnadsliste viser hvilken dugnadsoppgave dere er satt opp på og når, alle må gi skriftlig beskjed til Leif Magne epost: leif-magne.malme@kvaerner.com at dugnadsoppgave er mottatt og forstått.

I tillegg blir matliste på hva som skal leveres og ett infobrev ang. matlevering sendt ut senere.

 

Link til dugnadsliste

Badevakter til Kværnerbading høsten 2017

Badevakt for Kværnerbading er en viktig inntektskilde for svømmeklubben.

Badevaktene er søndager fra 1650-1800.

Det skal alltid være 2 badevakter over 18 år til stede. En av vaktene må ha kurs (merket med rødt i lista vedlagt).

Styret forventer at alle familier med svømmere på mellompartiet og på satsing bidrar til å drifte klubben. Det er mange oppgaver, badevaktene er en av dem.

Sjekk lista og legg vaktene dine i kalenderen. Bytt innbyrdes hvis tidspunktet ikke passer. Hvis du ikke har vakter denne høsten er du reserve.

Rebecca sender en påminning fredagen før, men det kan selvsagt glippe. Ta ansvar for vakten din!

Instruks for badevaktene:
•Hent nøkkelen fra kiosken
•Sjekk at garderobene er åpne fra gangen
•Slå på lyset i bassenget og i garderobene (bryter på vaktrommet)
•Vi bruker bare 3m stupebrettet. Sperr av 5m tårnet med kjegle eller redningsdukke
•Sett ut banetau rundt vannsklia og et enkelt banetau mellom bane 2 og bane 3 
•Lås opp garderobene fra bassengsiden kl 1700
•Ei vakt kontrollerer at de badende har med seg Kværner ID
•Rydd vekk leker og tau rundt vannsklia når badingen er slutt kl 1800.

Takk for at du er med på å sikre inntekter til svømmeklubben �

(Dersom din svømmer har sluttet og du ikke skal stå på lista, ta kontakt med Rebecca Hildebrandt-Paulin epost: rebecca.hildebrandt@hfk.no)

 

Link til vaktliste

Kontakt
Kalender