Arego
kw:!support_us

Fekk pengegåve

06.10.2017

Sparebanken Vest har fordelt 850.000 kroner.
Over 35 lag og organisasjonar var samla i Sparebanken Vest sine lokale tysdag 3 oktober.
– Denne kvelden delte me ut om lag 850.000 kroner til lag og organisasjonar i kommunane Stord og Fitjar. På mottakarlista var utøvarar innan musikk, idrett, venelag, musikklag med fleire. I tillegg til utdeling hadde me og underholdning frå damekoret Corona og Fitjar Teaterlag ved Ole Bergesen, melder banksjef Arve Havnerås i ei melding.
Stord Symjeklubb mottok kr 20.000,- til utdanning av trenarar på alle nivå.

Kontakt
Kalender